Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları nelerdir?

  • Kaza Sonucu Vefat
    Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
    Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Ferdi Kaza Sigortası Ek Teminatları

  • Kaza sonucu tedavi masrafları
  • Gündelik tazminat
  • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

Ferdi Kaza Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

Bu limit Sigortalı'nın talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, TL veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası’nda vefat tazminatı kimlere ödenir?

Sigortalı ' nın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen Menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

BENİ ORAYA GÖTÜR