Kâr Kaybı Sigortası

Yangın, dahili su basması, terör ve benzeri olaylar ile deprem, sel, fırtına ve yer kayması gibi doğal afetlerin oluşturduğu bu risklerin gerçekleşmesi durumunda birçok kayıpla karşılaşacağınız gibi işletmenizin kâr etme amacı da kesintiye uğrayacaktır.

Standart Yangın poliçeleri sadece maddi zararları karşılar, eksilen ve kaybolan değerlerinizi yerine koyma olanağı vermez. Yaşanabilecek hasar sebebiyle iş durması yaşanabilir. İş durması, üretim ya da hizmetin azalmasına ya da tamamen durmasına yol açar.

Kar Kaybı Sigortası, işletmeleri sonuçları çok tehlikeli olabilecek bu risklerden korumak için tasarlanmış bir üründür.

Kâr Kaybı Sigortası’nın Faydaları

• İşletme kârı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması
• Hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini
• Faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması
• Kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması
• Hasarın işletme üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaların finansmanı
• Bir riskin gerçekleşmesiyle üretimin tümüyle durması halinde ortaya çıkan etkilerin bertaraf edilmesi
• İşletmenin hasar öncesi işleyişine kavuşabilmesi için gerekli uzun süreli finansman
• Halka açık işletmelerin borsada istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması

Kâr Kaybı Sigortası ; Yangın ve ek teminatlar sonucu oluşabilecek ;ciroda oluşan azalma ve devam eden işletme masraflarından kaynaklanan brüt kar kaybını karşılamaktadır.

İşletmenin üretim faaliyetlerine bağlı olarak değişken ve sabit masrafları vardır.

Sabit Masraflar ; İşçi ve / veya memur ücretleri ve ikramiyeler, Faizler, Kira giderleri, Sigorta primleri, Amortismanlar, Bakım giderleri, Satış ve idari masraflar, Araştırma ve geliştirme giderleri vb.

Değişken Masraflar; Satın almalar (hammadde / yardımcı malzemeler vb.), Ambalaj ve paketleme masrafları, Taşıma ve navlun giderleri, İşin durmasıyla orantılı olarak azaltılabilecek veya tamamen ortadan kalkabilecek masraflar (enerji, gaz, buhar, su vb.), Ücretler, Reklam harcamaları, Diğer değişken masraflar, Personel giderleri

 
BENİ ORAYA GÖTÜR