Makine Kırılması Sigortası

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınır.

Ana Teminatlar                                                                                                                                   

 • İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar
 • Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
 • Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
 • Merkezkaç sebepli parçalanmalar
 • Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme
 • Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, Makine Kırılması Sigortası

Ek Teminatlar                                                                                                                              

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Makinelerin temel ve kaideleri
 • Makine kırılmasına bağlı kar kaybı
 • Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı
 • * Yukarıda belirtilenlere ek olarak çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi riskler de teminat kapsamına dahil edilebilir.

Makine kırılmasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?                                                                                                                               

 • İşletme kazaları
 • İhmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım
 • Kötü niyetli hareketler
 • Kusurlu imalat ve işçilik 
 • Yağlama eksiklikleri
 • Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
 • Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları
 • Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
 • Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar
 • Kapalı kapların (tank gibi) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri
 • Fırtına ve don olayları
 • İstisna edilmeyen her türlü hasar

 Makine kırılması ile hangi makinalar teminat altına alınabilir?                                                                                                                              

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir.

 Makine Kırılmasında isteğe bağlı ek teminatlar nelerdir? Hangi riskler taşır?

 • Fiziki infilak
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir Makine Kırılması hasarı sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar (Temel ve kaidelerin bedeli bildirilmelidir.)
 • Hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla mesai ücretleri (Oluşan hasarın bir an evvel giderilmesi için yapılabilecek ekspres nakliye ve fazla mesai ücretlerini teminat altına alır, limit belirtilmelidir.)
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör (Grev, lokavt, halk hareketleri veya terör sebepli hasarların karşılanmasını sağlar.)
 • Geniş kasko (Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır.)
 • Makine Kırılması Sigortası’nda teminat dışında kalan haller nelerdir?
 • Belli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.) Bu kalemlerin tek başına hasar görmesi teminat dışında iken, başka bir sebepten dolayı bu kalemler zarar görürse teminata dahildir.
 • Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektrikiyet sebebi ile patlamaya mütemayil tozların infilakları (Zira bu riskler yangın sigortası ile karşılanabilen risklerdir.)
 • Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma ameliyelerinin sonuçları (Bunun sebebi, bu teminatın yangın sigortaları ve işyeri sigortaları konusu olmasıdır.)
 • Yıldırımın doğrudan etkileri
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler (Doğal afetlerden sadece fırtına ve don olayı teminata dahildir.)
 • Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar
 • Sigortalı'nın kastı ve ağır kusuru
 • Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme
 • Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
 • Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar
 • Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar
 • Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

Makine Kırılması Sigortaları’nda sigorta süresi nedir?

Makine Kırılması Sigortası genellikle bir yıllık yapılır. Bu branş zamana karşı sigorta yapılan ve yıllık riskler grubuna giren bir branştır. Ancak istendiği takdirde; sezonluk veya kiralama işlerinde kısa süreli Makine Kırılması Sigortası da yapılabilmektedir.

BENİ ORAYA GÖTÜR