Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları  poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Nakliyat Sigortası Teminatları nelerdir?

Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

Nakliyat Poliçe Türleri nelerdir?

Geçici poliçe (flotan poliçe) : Malların kesin sigortası yaptırılmadan önce, yükleme gerçekleştirilene kadar malların sigortalanması için yaptırılan geçici bir sigorta poliçesi türüdür.

Kati Poliçe : Flotan bilgileri kesinleşince düzenlenen flotan poliçesine kati poliçe denir.

Abonman poliçe : Sefer bazlı bildirim yapılmak kaydı ile,  ticari bir işletmenin bir yıl boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Yıllık peşin sigorta güvencesi sağlar.

Blok poliçe : Yıl içinde yapılması planlanan tüm sevkiyatların, ayrıca bildirime ve takibe gerek kalmadan, tek bir poliçe ile sigortalanmasıdır.

BENİ ORAYA GÖTÜR