Sorumluluk Sigortası

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebileceğiniz bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde , hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.

Ek Olarak

* Asansör Sorumluluk

* Gıda Zehirlenmesi

* Arizi İnşaat İşleri

* Manevi Tazminat Talepleri

* Yangın,yıldırım, infilak,duman sonucu oluşacak zararlar teminata dahil edilebilir.

 

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Teminatlar

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,
İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
Manevi Tazminat Talepleri
Ek Olarak İlave Edilebilecek Teminatlar

Arizi İnşaat işleri
Gıda Zehirlenmesi
Tedavi Masrafları
Taşeron ve Stajyerler

 

 

BENİ ORAYA GÖTÜR