Tekafül Sigortası

Tekafül veya tekaful sigorta, islami sigorta veya faizsiz sigorta olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı olarak tekafül, dayanışma anlamına gelmektedir.

Tekafül sigortacılığı, sigorta ihtiyacı bulunan bu insanların, yardımlaşma ve karşılıklı işbirliği temelinde bir araya gelmeleri ile oluşmuş, geleneksel sigortaya alternatif bir sigortacılık çeşididir. Burada sorumluluk paylaşımı esasından hareket edilmekte ve risk belirli gruplar arasında dağıtılmaktadır..

Tekafül sigortacılığının temel ilkeleri şunlardır:

Yardımlaşma amacının bulunmasıSermayedar ve sigorta yaptıran kişilerden toplanan primlerin faiz dışı getiri sağlayan sermaye piyasası araçları ile değerlendirilmesiSigorta teminatı verilen konularda, gayri ahlaki, meşru görülmeyen ya da ekonomik değerler için seçici davranılması

İşleyişi

Katılımcılar belli bir riske karşılık ödedikleri paralarla (yani primlerle) bir birikim fonu oluştururlar. Bu birikim, söz konusu riskin gerçekleşmesi durumunda zararının karşılanması amacı ile ilgili katılımcıya ödenir ve bir finansman sağlanmış olur. Eğer ödeme için fonda biriken miktar yeterli olmazsa, katılımcılardan ilave ödeme (prim) talep edilir. Buna karşılık fonda biriken miktar fazla olursa, bu miktar katılımcılara iade edilir.

Risk Fonunda biriken paralar nasıl değerlendiriliyor?

Sigorta katılımcılarının tazminatları ödemek için verdikleri paraların toplandığı risk fonları faizsiz yatırım araçlarında değerlendiriliyor.  Hem yatırımların hem de katılım sigorta şirketinin faaliyetleri  danışma kurulu tarafından denetleniyor ve her şeyin faizsiz bir şekilde işlediğinden emin olunuyor.

BENİ ORAYA GÖTÜR