Yat Sigortası

Yat Sigortası sadece yatınızın değil, üzerindeki değerli donanımların, elektronik ve mekanik tüm ekipmanların öngörülemeyen, ani, tesadüfi ve dışarıdan gelen rizikolara karşı Tekne Sigortası Genel Şartları ve Yat Klozu çerçevesinde teminat altına alınmasıdır.

Yat Sigortası Neleri Kapsar?

* Tüm deniz kaza ve tehlikeleri  (Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma vb.) 

* Yangın , İnfilak 

*  Deprem, yıldırım, volkanik patlama   gibi doğal afetler 

* Korsanlık  Kötü niyetli hareketler (kaptan ve   gemi adamlarının barataryası dahil) 

* Denize mal atılması 

* Kara, hava taşıt araçlarıyla  veya rıhtım, liman veya teçhizatlarıyla temas sonucu oluşan zararlar 

* Yatın veya servis botlarının   çalınması 

* Makine veya teçhizatın zor   kullanılarak çalınması 

* Yatın sebep olduğu bir kaza   neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı 

* Enkaz kaldırma masrafları
* Tekne ve makinelerdeki gizli   kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu tekneye gelen   zararlar.(Hatalı parçanın, kırılan şaftın, veya kaznın tamir veya ikame   bedeli masrafları hariç.)

Yat Sigortası ilave edilebilecek ek teminatlar   nelerdir?

* Harp, Grev, Lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, alıkoyma ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin  sebep olduğu kayıp ve hasarlar   

* Enstitü makine hasarları genişletme klozu kapsamı dahilinde makine kırılması teminatı   

* Yatınızda bulunan kaptan,mürettebat ve misafirleriniz için poliçenizde belirtilen koşullar limitler kapsamında ferdi kaza teminatı (kaza sonucu vefat, tam ve kısmi maluliyet     ve tedavi masrafları   

* Özel amaçlı kullandığınız yatınızda bulunan kişisel eşyalarınız poliçenizde belirtilen limitler ile teminata alabilirsiniz   

* Yasal ve cezai sorumluluk  kapsamında yat sahibine gelebilecek hukuki savunma masrafları 7 gün 24 saat Asistans Hizmeti'ne sahip olabilirsiniz

 

BENİ ORAYA GÖTÜR