Deprem Sigortası (DASK)

 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK ) Nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK ) Hangi Riskleri kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, sadece binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Azami Teminat Limiti Ne Kadar?

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 170 Bin TL’dir.Bu teminat rakamı her yıl güncellenmektedir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsam dışındaki Binalara Dask Yapılabilir mi?

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir

 

2017 yılı için geçerli örnek prim hesaplaması

İstanbul ili için 100 m2'lik Konut Prim Miktarı (TL)

   Risk Bölgeleri Primi (TL)

 Yapı Tipi

 Teminat

I

II

III

Ç/B Karkas

(100 m2 x 800 TL) 80.000

191

139

88

Yığma Kagir

(100 m2 x 575 TL) 57.500

236

173

97

Diğer

(100 m2 x 295 TL) 29.500

177

119

67

 

 

 

İstanbul ili dışındaki iller için 100 m2'lik Konut Prim Miktarı (TL)

   Risk Bölgeleri Primi (TL)

Yapı Tipi

Teminat

I

II

III

IV

V

Ç/B Karkas

(100 m2 x 800 TL) 80.000

186

134

76

54

45

Yığma Kagir

(100 m2 x 575 TL) 57.500

231

168

92

45

39

Diğer

(100 m2 x 295 TL) 29.500

172

114

62

45

35

BENİ ORAYA GÖTÜR