Hekim Sorumluluk Sigortası

Zorunlu hekim sigortası; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından yaptırılır. 

Hekim sorumluluk sigortası, ya da tam adı ile "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası", 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla mecburi hale gelmiş bir sigorta ürünüdür.

Teminatlar                                                                                                                                                                   

 • Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece Poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,
 • Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Teminat Dışında Kalan Haller                                                                                                                                           

 • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
 • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.
 • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortasının fiyatları nelerdir ve neye göre farklılaşır?

 • Ürünün fiyatları risk gruplarına göre sabitlenmiştir. Risk grupları, hekimlerin mesleklerine göre ayrıştırılmıştır.
 • Risk gruplarına göre belirlenen fiyat tablosu aşağıdadır:
  Risk Grubu 2017 Net Prim Miktarı (TL)
  I. Grup 150 TL
  II. Grup 300 TL
  III. Grup 500 TL
  IV. Grup 750 TL
 • Primler sonraki yıllarda hasarsızlık oranlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigorta teklifi düzenlemek için hangi bilgiler gerekir?

 • Uzmanlık alanınız
 • Diploma eğitim tescil türünüz(branşı)
 • Yıllık ortalama hasta sayınız
 • Çalışmakta olduğunuz kurum

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası kim tarafından kimlere yapılır?

 • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
 • Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından,
  yaptırılır.
BENİ ORAYA GÖTÜR